Zadawanie zapytań ze strony dzieci


Małe dzieci mają naturalną ciekawość poznawczą, dlatego stale obserwują, manipulują przedmiotami, chcą wszystkiego dotknąć, poszukują wyjaśnień. Pierwsze pytanie dziecka uznaje się za początek samodzielnej myśli dziecka. Dziecko dostrzegło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania. Na początku ma to charakter bardziej emocjonalny niż intelektualny. Wiek pytań nazywany jest również "głodem wiedzy".
dziecko
Author: Travis Swan
Source: http://www.flickr.com
Do 2 roku - odnośnik do www - życia dziecko powtarza pytania automatycznie i bezmyślnie. Maluch w ten sposób uczy się użycia określonego pytania do stosownej sytuacji. Około 2,5 r.ż. pojawiają się pytania „kto?” i „co?”. ,,Wiek pytań" zaczyna się ok.3,5 r.ż i trwa przez cały okres przedszkolnylub dłużej. Od tego okresu, przeciętne dziecko zadaje dorosłym pytania z sensem, posługując się przysłówkami i zaimkami pytajnymi. Wiek przedszkolny 4-6 lat to czas poprzedzający naukę w szkole. W tym czasie u dzieci zachodzi wiele zmian psychicznych i fizycznych. Dziecko jest bardzo żywe, intensywnie się rozwija i jest niezwykle ciekawskie.

Czynności rozwojowe dziecka ulegają zmianie, ponieważ występuje zaciekawienie - świat rodziców, urządzeniami domowymi, wychodzeniem poza rodzinę i zawieraniem nowych znajomości przedszkolnych oraz poznawaniem nowych funkcji społecznych.

Pragniemy zaprosić Cię do przeczytania naszego szczegółowego tekstu. Najedź na łącze tu… (https://horyzont.net.pl/wycieczki-firmowe/wycieczki-samolotem/) i przenieś się do kolejnej strony.

Około 4.-5. roku życia dziecko dokonało już „inwentaryzacji” obiektów w otoczeniu, zna ich nazwy i przeznaczenie. Posiada także już wystarczającą ilość doświadczeń, by interesować się mechanizmami rządzącymi światem. Staje się gotowe do poznawania związków, stąd dociekliwe pytania, a przede wszystkim liczne „dlaczego?”. Dodatkowym motywem zadawania licznych pytań dotyczących otaczającego świata, prócz zaspokojenia ciekawości, jest praca nad oddzieleniem fantazji i realności. Dla dziecka do 6. roku życia te dwa światy są tak samo ważne. To co zagościło w umyśle malucha jako wyobrażenie, element marzenia sennego jest tak samo istotne jak to, co zaobserwował w realnym świecie.Dziecko, uszy, słuch
Author: Medicover.
Source: Medicover.
Dopiero częste konfrontacje z realnością zaczynają tworzyć barierę pomiędzy tymi dwoma wymiarami. Zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi służy również podtrzymaniu kontaktu -jest okazją do wspólnej zabawy i interesującej rozmowy. Tendencja malucha do tworzenia z zadawanych pytań -całych ciągów, zapewnia pełniejszy kontakt z rodzicem, a to jest nawet ważniejsze od poznawania świata. Psychologia uznaje pytania dziecięce za początek ich samodzielnego myślenia. Dziecko pyta napotykając na kłopoty w zrozumieniu jakiegoś zjawiska, w dążeniu do poznania czegoś co nieznane, do wyjaśnienia wątpliwości. Przyczyną pytań starszego dziecka jest krytyczna refleksja wobec faktów i zjawisk oraz zauważonej sprzeczności pomiędzy posiadanymi informacjami, a zaobserwowanym stanem rzeczy. Samo sformułowanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż zauważyło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania.Wiek pytań nazywany jest również "głodem wiedzy".

Tags: dziecko, psychologia, Pytania