kwalifikacje

Praca nauczyciela w Warszawie. Poznaj charakterystykę

korepetytor w pracy
Author: US Department of Education
Source: http://www.flickr.com
Niż demograficzny jest naturalnym procesem objawiającym się zmniejszeniem ilości narodzin dzieci w danym okresie na określonym terenie. Obecnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taką sytuację wpływ miało dużo elementów, specjaliści jako najbardziej istotne z nich wymieniają wielką emigrację spowodowaną otwarciem granic państw dla ludzi szukających pracy, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Utrzymanie się takiego niżu może mieć dużo negatywnych konsekwencji w niedalekiej przyszłości.
Read more >>

Jakie cechy musi posiadać profesjonalny manager?

zarządzanie ludźmi
Author: Eric E Castro
Source: http://www.flickr.com
Nie każda osoba może być kierownikiem, który zarządza zespołem pracowników. Wymagane są do tego odpowiednie kwalifikacje i wyjątkowy charakter. Taki specjalista musi mieć zdolności powiązane z zarządzaniem ludźmi, a również umieć planować zadania dla poszczególnych pracowników.
Read more >>

Certyfikat PRINCE2- większe możliwości na rynku pracy i efektywniejsze zarządzanie zleconymi projektami

prince 2
Author: Oliver Tacke
Source: http://www.flickr.com
Gdy z chęcią uczestniczymy w konferencjach a także interesujemy się zarządzaniem projektami, dobrze jest zainteresować się kursem do certyfikatu PRINCE2. Dzięki posiadaniu tego rodzaju dokumentu będziemy mieli zwiększone szanse na rynku pracy oraz nauczymy się wielu nowych rzeczy z zakresu zarządzania projektami w firmie.
Read more >>

Jeśli śni Ci się posada w sekretariacie, bądź specjalisty do spraw administracji – warto zaczerpnąć odrobinę wiedzy na temat specyfiki tegoż zawodu i na spokojnie przeanalizować możliwości

administracja biurowa
Author: JaxStrong
Source: http://www.flickr.com
Rynek pracowniczy w naszym kraju osiąga swoje maximum. Tworzy się mocna konkurencja. Niezależnie, w której branży się specjalizujesz, bądź spełniasz – na którekolwiek miejsce pracy przypada przynajmniej paru albo większa liczba aplikantów.
Read more >>