Starasz się o nową pracę? Dowiedz się , jakie ewentualności dają ci dane formy umów


W momencie, jeśli staramy się o nową pracę, stajemy przed koniecznością zawarcia istotnych dokumentów, między innymi, w oparciu o którą będziemy wykonywać powierzone zadania. Dobrze jest już wcześniej posprawdzać, czym odznaczają się dane umowy i jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.


Umowa o pracę - ciągle najbardziej popularna

Umowa o pracę zalicza się do najczęściej stosowanych umów zapisujących obowiązki przełożonego oraz podwładnego. W jej zapisie znajdziemy kluczowe szczegóły tyczące rozpoczynającego się zatrudnienia, jak chociażby wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy, czy zajmowane stanowisko pracy - czytaj o wzorze umowy o pracę z omówieniem. Umowę o pracę podpisuje się na czas próbny, określony oraz nieokreślony. Forma umowy ma wielkie znaczenie dla zatrudnionego i pracodawcy, ponieważ reguluje ważne zagadnienia, na przykład długość okresu wypowiedzenia. Przed podpisaniem umowy o pracę, należy się z dokumentem bardzo dokładnie zaznajomić.

Kontrakt menedżerski - czym jest?

menedżer
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Coraz powszechniej można spotkać się także z pojęciem kontraktu menedżerskiego, jednak dla wielu osób jest ono całkiem nieklarowne. Kontrakt menedżerski jest jedną z form zatrudnienia, jednak nie reguluje go kodeks pracy, a pracownikom wykonującym swe obowiązku na podstawie wspomnianego kontraktu nie przysługują udogodnienia charakterystyczne dla umowy o pracę, czyli na przykład urlopy. Kontrakty menedżerskie najczęściej są zawierane na wysokim szczeblu zawodowym. Zarząd przedsiębiorstwa poleca administrowanie swoją komórką biznesową określonej osobie, a ona wypełnia swoje obowiązki w oparciu o zapisy ujęte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się zapis regulujący wysokość pensji, jak również obowiązki zlecone pracownikowi.


Umowa licencyjna - co to takiego?

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy na zlecenie pracodawcy wykonuje się jakiś wytwór udostępniany na podstawie umowy licencyjnej. Bywa tak chociażby w przypadku tworzenia aplikacji komputerowych, przygotowywania utworów i innych projektów. W momencie, kiedy nie chce się przenosić praw własności do swego dzieła na rzecz firmy lub zleceniodawcy, można podpisać z nim umowę licencyjną. Według jej zapisu licencjobiorca dostaje jedynie licencję na wykorzystanie określonego wyrobu na czas zapisany w umowie. Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej szczegółów na stronie[poradnik.wfirma.pl/

Tags: PRacownik, kodeks, obowiązki, wymiar