Pit 37 - nieco słów na temat rozliczania się online


Formularz PIT-37 związany jest z wszystkimi profitami pozyskiwanymi jak również rozliczanymi za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcę). Jeśli dochodzi do nawiązania kontraktu lub dokonania zadań, z tytułu których przynależy rozliczyć się indywidualnie, wtedy nie wykorzystujemy tego dokumentu. Tak więc wszyscy pozyskujący środki utrzymania na podstawie umowy o pracę, zlecenie bądź dzieło posiadają alternatywę skorzystania z ewentualności rozliczenia preferencyjnego.
Dokument, jakim jest Pit-37 to regularna deklaracja, którą składa zatrudniony, zleceniobiorca albo inna osoba, za jaką przedpłaty na podatek ma za obowiązek policzyć i pobrać płatnik (na przykład pracodawca, zleceniodawca itd.). Występuje możliwość złożenia PIT-37 online, innymi słowy przez Internet. Z tej formy rozliczenia da się skorzystać również wówczas, kiedy rozliczamy się łącznie z małżonkiem czy też jako jednostka samotnie wychowująca potomka.

Przylega w tym przypadku spełnić podstawowy wymóg - zarówno podatnik, jak i jego małżonek powinni być uprawomocnieni do rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. Gdy któraś z tychże postaci może składać tylko PIT-36 to naturalnie tę deklarację winni wypełnić współmałżonkowie. Powinno się postanowić które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a które figurować będzie jako małżonek.

Jesteśmy w stanie tę szereg stwierdzić sami i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednak przystaje trzymać się określonej kolejności. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy będzie żądał od nas dostarczenia poprawek zaświadczenia. Więcej w temacie: rozliczenia pitów 2016.Po napisaniu danych obojga , małżonków, jakimi są imiona, nazwisko ewentualnie nazwiska numery NIP albo PESEL, jak również adres zamieszkania przychodzi czas na wprowadzenie otrzymanego dochodu w skali roku przez małżonków. Muszą oni kwotę swoich zarobków podzielić na pół, a następnie zaokrąglić wielkości do całkowitych złotówek. W przypadku, gdy liczby po przecinku są wyższe bądź równe 50 groszy, trzeba dopełnić kwotę w górę, gdy mniejsze - w dół. Sprawdź: .

Rozliczenie wspólne jest zazwyczaj korzystne dla podatników, jednak są wypadki, w jakich nie warto rozliczać się preferencyjnie. Podczas gdy jedno z małżonków wykazuje dochód zerowy, czy też małżonkowie zarabiają wybitnie różniące się od siebie kwoty, nie dobrze jest używać tej opcji, a w zamian za to zasięgnąć po dwa osobne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przyrządzane są dodatkowe programy. Upraszcza to działalność, nie musimy stać w kolejach i nie jest to czasochłonne. Formularz można wypełniać zarówno samemu, jak i rozliczać się łącznie z mężem/małżonką.

Tags: rozliczenie, warunek, formularz, wymóg