Oświetlenie obiektów przemysłowych - teraźniejsze rozwiązania


Projektowanie oświetlenia nowopowstających obiektów przemysłowych czy unowocześnienie istniejących systemów łączy się z zapewnieniem odpowiedniego komfortu widzenia, zwiększeniem wydajności pracy a także zapewnieniem jak najlepszej wydajności energetycznej. Modernizacja oświetlenia hali przemysłowej składa się z kilku elementów.

Najważniejszy to fragment jakościowo-ilościowy. Zapewnia on odpowiedni poziom nasilenia oświetlenia do zrealizowania pracy wzrokowej. Dalszy element jest związany z pojęciem ekonomii eksploatacji oraz ekologią. Projekt oświetlenia obiektu przemysłowego powinien spełnić pewne wymogi. Będą to odpowiednio: wybór poziomów natężenia oświetlenia na płaszczyznach pracy i w sąsiedztwie miejsca pracy, zapewnienie należytej równomierności w polu zadania wzrokowego i w polu bezpośredniego sąsiedztwa, ograniczenie olśnienia, dobór barwy światła i współczynnika oddawania odcieni, dobór efektywnego systemu oświetlenia, zagwarantowanie optymalnego, trwałego i łatwego w użytkowaniu oraz pielęgnacji systemu.żarówki led
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Spełnienie wymagań standardu PN-EN 12464- 1 jest ogromnie istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ale też optymalnej wydajności. W obecnych czasach budowania systemów o dużej sprawności, a co się z tym wiąże ekonomicznych a także ekologicznych, jest coraz to powszechniejsza. Koszta użytkowania są tu nie bez znaczenia, zważywszy na duże powierzchnie obiektów przemysłowych. Na etapie planistycznym należy indywidualnie podejść do każdego z obiektów oraz dopasować instalację oświetleniową.

Jeżeli masz chęć uzyskać podobne dane na ten temat to odkryj więcej (https://www.sawyer.com.pl), gdyż odnajdziesz tutaj jedynie interesujące informacje na ten temat.

Tok postępowania twórczego, jakim jest projekt oświetleniowy związany jest z doborem systemu do potrzeb przy uwzględnieniu wymogów technicznych i wymogów jakościowych. W przypadku istniejących rozwiązań oświetleniowych modernizacja oświetlenia LED umożliwia zastosowanie dużo wydajniejszych systemów oświetlenia. Powiązana z tym energooszczędność dosięga nawet 50 % w porównaniu do poprzedniej instalacji.

Naturalnie z uwagi na brak stosownego oświetlenia w istniejących rozwiązaniach może zdarzyć się, że zapewnienie właściwego poziomu nasilenia będzie wiązało się z powiększeniem mocy systemu. Wypływa to najczęściej ze zmiany charakteru budynku oraz rodzaju pracy, a to związane jest ze zmianą wymagań, co do stanu oświetlenia. Opłaca się wtedy sprawdzić ofertę firmy Trilux.

Czy komentarze z witryny (https://www.mercor.com.pl/pl/produkty/zabezpieczenia-konstrukcji/) pod naszym artykułem Cię zainteresowały? Może chciałbyś cokolwiek do nich dopowiedzieć? Będzie to dla nas z pewnością szalenie istotne.

Nie należy zrażać się w podejmowaniu próby modernizacji oświetlenia. W takowym przypadku musimy poszukać innowacyjnych rozwiązań, jakie będą na przykład reagowały na przemianę warunków oświetleniowych.

Tags: LED, oświetlenie, budynek, wzrok, ekologia