Najpopularniejsze i najczęściej używane przez firmy metody opodatkowania działalności które się prowadzi.


Prowadzenie swojej firmy zawsze będzie się wiązać z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu. Zależnie od wielkości firmy i formy organizacyjnej wybrać można wśród kilku typów opodatkowania. Największa chyba ilość firm rozlicza się w oparciu o metodę ogólną, która jest główną formą podatkową, automatycznie nadawaną.

podatki
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Jeśli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to właśnie w ten sposób trzeba prowadzić wszelką ewidencję. W metodzie ogólnej istnieją dwie stawki dochodowego podatku, stawka podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś się rozlicza kwartalnie czy miesięcznie, to w takich przedziałach czasu opłaca zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek VAT. Kompletna ewidencja wszystkich przychodów i rozchodów prowadzona będzie w książce przychodów-rozchodów, potocznie także nazywanej kpir .http://www.cenabiznesu.pl/-jak-prowadzic-kpir-ksiege-przychodow-i-rozchodowry na towary, materiały oraz pozostałe wydatki wiążące się z prowadzeniem działalności, takie jak na przykład dieta krajowa którą się wypłaca pracownikom za pobyt na delegacji.

Nadieta krajowaodczas rozliczania kosztów wybierana jest przez większość firm metoda uproszczona, jest ona znacznie wygodniejsza do zastosowania. Jednak dla pewnej grupy firm dużo wygodniejsza będzie metoda materiałowa (więcej informacji), można ją także stosować, ważne żeby podczas całegwięcej informacji prowadzono według jednego schematu.rozliczenie podatku
Author: Chris Potter
Source: http://www.flickr.com
Przy większych przychodach dla wielu przedsiębiorców dużo bardziej opłacalne będzie opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Co prawda nie ma wtedy żadnych ulg, ale za to od całego dochodu płaci się jednolity podatek mający wysokość 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania trzeba powiadomić urząd skarbowy na odpowiednim formularzu, podobne zarządzenia są jeżeli ktoś chce być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te metody podatkowe nie są dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na ich wykorzystanie przysługują jedynie niewielkim, ściśle zdefiniowanym grupom podatników.

Tags: podatki, Urząd Skarbowy, Faktury, podatek, Przedsiębiorcy, kwota