Kto to jest aktuariusz i jak nim zostać?


Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Główną instytucją, w jakiej może wykonywać swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być także firmy zajmujące się reasekuracją czy innymi zagadnieniami finansów. Co należy do jego obowiązków?


konferencja finansowa
Author: CeBIT Australia
Source: http://www.flickr.com
Rolą aktuariusza jest nade wszystko wycena ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc (zobacz świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą) w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi orientować się jak kalkulować ryzyko kredytowe lub operacyjne, a także opracowywać roczne raporty i kontrololub (oferta) aktualne aktywa. Para się także taryfikowaniem składek bądź zarządzaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niebywale ważnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż niejednokrotnie uczestniczą w podejmowaniu zasadniczych decyzji. Zawód przez nich realizowany jest zawodem publicznym, co oznacza, iż osoby znajdujące się na tym stanowisku odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak też przed instytucjami nadzoru.

Zadaniem aktuariuszy jest także określanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (pogłęb swoją wiedzę), aby wiedzieć, jaką wysokość mogą mieć nagrody lub jubileusze. Dzięki temu można będzie we właściwy sposób przygotować dla pracownika świadczenia, jakie nie wchodzą w skład jego pensji. Co więcej ustalenie rezerw umożliwia w bardziej precyzyjny sposób sprecyzować wartość całej firmy, co jest niebywale ważne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji dotyczących np. zamierzonych inwestycji.


obliczenia finansowe
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli chcesz zostać aktuariuszem, musisz zdobyć wyższe wykształcenie na uniwersytecie proponującym odpowiednie kierunki studiów, a także zaświadczenie o niekaralności oraz dokumenty o ukończonym stażu. Co więcej trzeba zaliczyć egzamin aktuarialny, który organizowany jest co 2 lata i koncentruje się na takich tematach jak matematyka pieniężna, prawdopodobieństwo, statystyka lub ubezpieczenia. Nie obejdzie się bez starannej nauki, toteż warto jest już na początku studiów przyłożyć się do zajęć i dokładnie przyswajać sobie materiał, aby potem nie mieć trudności ze zdobyciem pracy w tym zawodzie. Szczególnie, iż jest to bardzo atrakcyjne finansowo stanowisko, jakie już na starcie gwarantuje wysoką pensję, umożliwiającą prowadzenie życia na naprawdę wysokim poziomie.

Tags: dokumenty, firmy, ubezpieczenia, Ryzyko, raporty, matematyka