Do poczytania kwestie dla osób pracujących.


W tekście wyjaśnione zostaną interesujące kwestie dla pracowników. W artykule opisana zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz kwestia vat-u usług budowlanych. Homologacja to pozwolenie na korzystanie z urządzenia na terenie kraju, wydającego pozwolenie, przyznawane przez stosowną instytucję. Użytkowanie sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.


Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają urządzenia określone we właściwych przepisach prawnych. W Polsce przeglądowi homologacyjnemu podlegają pojazdu mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Cena takiego przeglądu w niektórych przypadkach może wynieść 5 tys. euro. Więcej na stronie https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-rozliczyc-nabycie-samochodu-z-n1-po-1-kwietnia-2014-r remontowania budynków albo lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, do ustalenia właściwej swww.cenabiznesu.pl/-uslugi-budowlane-swiadczone-na-rzecz-osob-fizycznych-obowiazek-podatkowy-vatstawy towarów, czy świadczy usługę. Zmniejszoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, odnawiania, termomodernizacji lub przebudowania obiektów budowlanych albo ich części które zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Użycie odpowiedniej stawki VAT uzależnione będzie od postanowień umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych. Jeśli przedmiotem umowy są roboty budowlane w budynkach zbiorowego zamieszkania jako całości - to należna stawka będzie wynosiła 8%. Jeśli jednak w umowie jest wskazane, że roboty dotyczyć będą poszczególnych części budynku, czyli powierzchni mieszkalnych jak i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej stosuje się vat 8%, natomiast do usług które wykonuje się w części niemieszkalnej - vat wynosi 23%.


Pracę świadczoną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach etatu. W zamian za nadgodziny można między innymi udzielić czasu wolnego. Należy przy tym kierować się przepisami uregulowanymi w Kodeksie Pracy.

Wolne za nadgodziny różni się w zależności od tego, czy z wnioskiem o udzielenie wolnego wystąpił pracownik, czy wynika to z decyzji pracodawcy. Kodeks Pracy StanowiWolne za nadgodzinyem o wolnego w zamian za nadgodziny wystąpi pracownik, pracodawca udziela mu czasu wolnego w takim samym wymiarze. Oznacza to, że za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. W sytuacji gdy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą nadgodzinę otrzymuje 1,5 godziny czasu wolnego.

Tags: PRacownik, VAT, usługi budowlane, nadgodziny