Jaką funkcję w rozwijaniu dziecka pełnią zajęcia plastyczne oraz uniwersytet dla dzieci?


W rozwoju dziecka ważną rolę pełnią zajęcia plastyczne dla dzieci. Wychowanek bardzo szybko sięga po interesujące go przybory plastyczne. Dzięki tej aktywności wyraża siebie. Inspiracje czerpie środowisko. Dziecko poprzez prace plastyczne wyraża siebie. Prace plastyczne opisują emocje dziecka. Malowanie pełnią niezwykle dużą rolę w kształtowaniu kreatywności, stwarzają przestrzeń do poczucia możliwości decydowania. Wzmacnia wiarę we własne siły. Zastosowanie bogatej gamy przyborów pobudza procesy myślowe dziecka.
zajęcia
Author: US Department of Education
Source: http://www.flickr.com
Budowane są takie procesy poznawcze jak myślenie, uwaga, pamięć jak również myślenie konkretno-obrazowe. Dzięki kształcenie plastyczne kształtuje się umiejętność wyrażania własnego osobistego stosunku do otoczenia. Prace plastyczne są też idealnym obszarem dla pracy w grupie, są koniecznym sposobem integrującym grupę.

Walor plastycznych zajęć grupowych pozwala osłabianie barier występujących anizmozji w grupie. Ważne zatem jest, żeby rodzic nieustannie motywował dzieci do eksplorowania nowych metod tworzenia.

Zachęcamy Cię do przeczytania kolejnego wpisu na podobny temat - w nim znajdziesz dodatkowe informacje. Zatem idź do strony i ciesz się do woli.

Należy każdego dnia inspirować dzieci do działania: . Twórczość wychowanka musi być zauważone.

zajęcia
Author: Akshara Foundation
Source: http://www.flickr.com
Zajęcia plastyczne rozwija poczucie estetyki i piękna udziecka. Dodatkowo kształcenie plastyczne jest szalenie istotne w rozwoju wyobraźni, a także stwarza okazję do zdobywania wiedzy o społeczeństwie jednostki. Instytucją stwarzającą szansę do aktywności plastycznej jest Uniwersytet dla Dzieci. W Uniwersytecie dla dzieci mamy do czynienia z ciekawym programem kształcącym wykorzystującym naturalną ciekawością poznawczą. Na spotkania zapraszani są znawcy przedstawiający różne obszary. Wychowanek w sposób kreatywny zdobywają wiedzę z wielu dziedzin: . Uniwersytet dla dzieci jest miejscem dającą przedszkolakom szereg różnorodnych doświadczeń, w tym rozwija aktywność plastyczną i stwarza możliwości na pełen rozwój dziecka.Tags: rozwój, estetyka, plastyka