Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie przeterminowanych należności.


Często się zdarza, że przedsiębiorstwa, które domagają się od swoich partnerów biznesowych opłacenia zalegających należności, starają się to zrobić samodzielnie. Na początku stosują monit i wysyłają do firmy wezwania do zapłaty, lecz kiedy działania te nie dają oczekiwanego rezultatu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych pieniędzy.


Pracownicy firmy windykacyjnej
Author: Neil Cummings
Source: http://www.flickr.com
Czasem zdarza się, iż sprzedają im całą należność za procent ceny, by po prostu pozbyć się kłopotu i uregulować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wtedy dług(zobacz pszczyna komornik) przejmuje firma windykacyjna - polecana firma windykacyjna Powszechnie wiadomo, że firmy windykacyjne powinny stosować się do obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa, które ograniczają ich działania i są inne od działań komorniczych. Firma windykacyjna musi na początku określić kwotę należności w sporządzonym w tym celu piśmie kierowanym do dłużnika i wzywającym go do uiszczenia kwoty zadłużenia. Dokument ten wyznacza także czas, za jaki firma domaga się zapłaty zaległości.

Standardowy okres windykacji polubownej nie jest dłuższy niż dwa tygodnie, a później sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeśli to nie skutkuje, firma posuwa się dfirma (polecamy https://www.forsel.pl/)dykacji twardej. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja spóźnionych należności jest konieczna do tego, aby każda firma bez kłopotów mogła realizować swoją działalność gospodarczą. Proszenie o zapłacenie starych faktur nie jest niczym miłym, szczególnie kiedy dłużnik nie jest skory do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, ponieważ przedsiębiorstwa po prostu muszą na czas wypłacać wypłaty swoim pracownikom, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc należność za nią jest po prostu czymś naturalnym.


Bilon
Author: Ttaaj
Source: http://www.flickr.com
W dodatku, nieopłacenie faktur za zobowiązania finansowe wobec firm w których w grę wchodzą naprawdę duże sumy może prędzej czy później spowodować utratę płynności finansowej danej firmy. W takiej sytuacji „sprzedanie” należności, na które czekamy, firmie windykacyjnej wydaje się lepsze, bo z miejsca przedsiębiorstwo może operować należnymi jej pieniędzmi, inwestować je, wypłacać pensje. Firma będzie mogła także zamknąć swoje księgi rachunkowe i zapomnieć o wszystkim, a egzekwowaniem należności zajmuje się wtedy wyłącznie firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, że każdy klient i biznesmen musi wywiązywać się z określonych zobowiązań, nie zważając na to, czy jest to zapłata kredytu czy rata za suszarkę. Firma, która sprzedała nam usługęalbo towar, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie ponosząc kosztów za to, działamy zupełnie odwrotnie.

Tags: długi, windykacja, dłużnik, należności, zadłużenie