Dostałeś spadek? i co z nim począć? – instytucje, profesjonaliści do jakich trzeba się zwrócić po uzyskaniu spadku.


Spadek niekiedy może być darem niebios, jednak może też okazać się przekleństwem dla spadkobiercy, szczególnie jeśli ma w sobie długi „hojnego” członka rodziny. Aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia warto zwrócić się do właściwych instytucji w celu weryfikacji wartości nowego nabytku. Spadek mamy możliwość przyjąć lub nie. Przed dokonaniem tej czynności można skorzystać z usług zawodowca jakim jest rzeczoznawca majątkowy. Warszawa, jako największe miasto w Polsce będzie tego dobrym przykładem.

Pieniądze
Author: christopher_brown
Source: http://www.flickr.com
Poza tym w tym mieście poza typowymi problemami związanymi ze spadkami pojawia się jeszcze jeden – właściciele działek bezprawnie wywłaszczeni przez władze PRL, których spadkobiercy lub osoby, którym oni przekazali do tego prawa żądają się zwrotu majątków. Po otrzymaniu wiadomości o spadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy działka na której jest usytuowany obiekt nie jest obciążona takimi zaszłościami historycznymi (w sieci można znaleźć rysy tych działek). Następnie należy sprawdzić czy mieszkanie nie jest obciążone należnościami, aby to uczynić należy skierować się do sądu z wnioskiem o wykonanie tzw. spisu inwentarza (wykonuje go komornik). Na przyjęcie bądź odrzucenie spadku spadkobierca ma pół roku (czas liczy sie od momentu, w którym dowiedział się on o spadku). Spadek można przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, oznacza to, że w przypadku obciążenia długami spadkobierca spłaca je tylko do wysokości wartości otrzymanego spadku (jeśli otrzymaliśmy mieszkanie warte 200 tys. złotych, a jest ono obciążone długiem w wysokości 250 tys. złotych płacimy tylko 200 tys. zł).Niechciany spadek można odrzucić, jednak trzeba pamiętać, że w przypadku takiego rozwiązania problemu majątek przechodzi na następne pokolenie, z rodziców na synów i córki, którzy to znów mogą spadek przyjąć lub odrzucić. Problem pojawia się w przypadku osób, które nie są pełnoletnie, i nie mogą osobiście odrzucić spadku (wtedy sąd opiekuńczy ma możliwość zadecydować czy dać prawo (usługi prawnicze częstochowa) rodzicom małoletniego do odrzucenia za niego spadku). Warto zaznaczyć, że kredyty spadkodawcy też się dziedziczy, podobnie jak kredyty i opłaty. Należy pamiętać o wyrejestrowaniu denata ze spółdzielni mieszkaniowej i wypowiedzeniu jego umów z różnymi usługodawcami (firmy często proszą o uzupełnienie wniosku i przesłanie kserokopii aktu zgonu). Jeśli spadkobierca jest skłonny przyjąć spadek to do działania powinien przystąpić on, a w wypadku osób jak rzeczoznawca majątkowy Warszawy obfituje w przedstawicieli tego zawodu.


Biznes
Source: flickr.com
Taki człowiek wyceni wartość posiadanego spadk. Jest to konieczne zwłaszcza jeśli w część majątku wchodzą wiekowe przedmioty, obrazy lub elementy, których wartości nie możemy być pewni. Rzeczoznawca majątkowy powinien być osobą wiarygodną, najlepiej zatrudnić kogoś z polecenia albo zwrócić się do renomowanej firmy zajmującej się tego typu działalnością .

Można też wyszukać nazwisko danego rzeczoznawcy w Internecie i sprawdzić krążące wokół niego opinie, jednak w przypadku tej ostatniej metody należy być ostrożnym. Warszawa słynie z dużej konkurencji, także na tym rynku, może się więc zdarzyć opinia złego konkurenta, szkalująca dobre imię danej osoby. W przypadku dziedziczenia spadku ważna jest też współpraca z bankami, zarówno w zakresie spłacania ewentualnego kredytu, jak i uzyskania możliwości wglądu do konta lub wielu kont (niekiedy utajonych) spadkodawcy. Nad przyjęciem lub odrzuceniem spadku należy dobrze się zastanowić i nie działać pochopnie.

Niniejszy artykuł posiada interesujące dane na omawiany wątek - jeżeli masz chęć uzyskać więcej wpisów, to odwiedź stronę budowanie zespołu, która opisuje zbliżone zagadnienia.

Należy pamiętać, że na decyzję mamy 6 miesięcy.

Tags: bank, kredyt, firma, przedsiębiorstwo, inwentarz