Czy warto dziś mieć wyższe wykształcenie?


W dzisiejszych czasach nie brakuje ludzi z wyższym wykształceniem. Sporadycznie mówi się, że w naszym kraju mamy znacznie więcej osób z dyplomem, niż w innych państwach Europy. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda - prawdziwa sytuacja jest mniej optymistyczna.

W Polsce obecnie mamy około trzydzieści dziewięć procent ludzi z wyższym wykształceniem. Na tle Unii Europejskiej nie jest to nic nadzwyczajnego. W wielu krajach może się zdarzyć, że nawet połowa ludności posiada dyplom wyższej uczelni. Przykładem może być tutaj Irlandia, gdzie współczynnik ten wynosi 51 procent.
timberworks
Author: Ghelamco
Source: Ghelamco


Mimo to w Polsce również dochodzi dzisiaj do sytuacji, że pracowników umysłowych jest o wiele więcej niż pracowników fizycznych. W Polsce nierzadko osoba z wyższym wykształceniem ma dużo mniejsze szanse otrzymania opłacalnej pracy, niż pracownik (poznaj szkolenie: zarządzanie strategiczne szkolenie FranklinCovey) fizyczny. Bardzo ciężko jest wśród absolwentów studiów humanistycznych. Bez pracy jest wielu filologów, historyków, socjologów. W przypadku, gdy uda im się dostać pracę, nieraz jest to zajęcie nieopłacalne, nierzadko kompletnie niezwiązana z wyuczonym zawodem.

Liczni socjologowie pracują na infolinii, czy w pozostałych branżach tego rodzaju, gdzie niemożliwe jest spełnianie swoich ambitnych planów zawodowych. W takiej sytuacji bardzo trudno wykonywanie zadań na najwyższym poziomie. Ludzie w takich sytuacjach z reguły nie lubią swojej pracy. Źródło timberworks.pl/Polska jest krajem, gdzie dużo lepiej żyją fachowcy. Wystarczy wyszukać w internecie hasło “praca spawacz” i porównać jakie są wynagrodzenia w w takiej pracy. Spawanie jest często ciężką czynnością, wymagającą dużo cierpliwości. Polega na miejscowym stopieniu materiału w celu ponownego połączenia jego części. Przy spawaniu często stosuje się materiał dodatkowy, który jest spoiwem i wypełnia przestrzeń między łączonymi częściami. Zajęcie takie wymaga szerokiej wiedzy z dziedziny materiałoznawstwa, temperatury topnienia czy rozciągliwości różnych substancji. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie można nauczyć się spawania. Warto pomyśleć nad zrobieniem tego typu kursu, dużo łatwiej może być wówczas znaleźć opłacalną pracę. Pracowników mających konkretny fach w ręku ciągle brakuje na rynku pracy.


Tags: materiał, socjologów