Coworking w wypadku informatyków


Zdecydowanie jednym ze znamiennych wyróżników naszych czasów jest fakt, że większość zadań, które wstępnie wymagały dużego nakładu pracy, zdołano zracjonalizować, co przełożyło się wprost zarówno na szybkość tempa pracy, jak i na jej jakość.

inżynier informatyki
Author: Harry Wood
Source: http://www.flickr.com
Pośród metod, co do których nikt nie ma chyba wątpliwości, że za ich pomocą dokonano ogromnej rewolucji, jest przykładowo podział pracy bądź automatyzacja. Wbrew pozorom również dzisiaj (chociaż na z pozoru wydawałoby się, że w obszarze organizacji pracy niewiele można już wymyślić) powstają interesujące pomysły, dzięki którym możemy pracować efektywniej bądź bardziej konstruktywnie. Do takich usprawnień należy bezsprzecznie idea coworkingu, która – choć obecnie jeszcze bardzo nowa i dopiero wdrażana w naszym kraju – wydaje się otwierać nowe możliwości.
Zanim zaczniemy rozważania na temat coworkingu, należy napisać, na czym on polega: otóż mówiąc najbardziej prosto, pomysł ten polega na realizowaniu wspólnej lub indywidualnej pracy w wynajętym pomieszczeniu. W praktyce często wygląda to tak, że osoby, które nie posiadają swojego biura, a ciężko pracuje im się w domu, dzierżawią biurko w pracowni coworkingu i tam przebywają podczas pracy. Najczęściej firmy dające taką możliwość funkcjonują w dużych miastach i w okolicach miasteczek akademickich, w których można odnaleźć mnóstwo młodych ludzi pracujących jako freelancerzy. To właśnie wśród młodych ludzi, którzy pracują na własną rękę, ogromną popularnością cieszy się wspólna praca.

programista w pracy
Author: Sylvain Kalache
Source: http://www.flickr.com
Jednym z walorów, które podawane są w opiniach ludzi znających coworking z własnej praktyki, jest to, że najczęściej można liczyć na świetną atmosferę, w której nie brak również wsparcia dla osób, które podczas zadań napotykają pewne trudności. Zwłaszcza zlecenia dla informatyków często rozkwitają w czasie pracy wykonywanej w ramach coworkingu, kiedy można liczyć na podpowiedź innego specjalisty lub nawet zbudować zespół, który będzie zajmował się poszczególnymi częściami większego zadania. Możesz znaleźć współpracowników tutaj: .
Bez większej przesady można stwierdzić, że coworking jest świetną alternatywą dla wszystkich tych, którzy potrzebują twórczej atmosfery do pracy bądź też poszukują towarzystwa innych osób ze swojej branży.

Tags: biura, praca, informatycy, coworking